Fight

Lupita Godinez vs. Elise Reed

UFC Fight Night Grasso vs Shevchenko

September 16, 2023

78
(12)


Audience Score


My Rating

Audience Reviews

     

No Audience Reviews Yet